הפריטים הפגומים במחירי חיסול ואינם ניתנים להחזרה/החלפה/ זיכוי כספי.