WhatsApp Image 2020-11-02 at 16.58.57 (1

תוצרת הארץ

 שוות מתלבשות

19-21/11

חגיגת הקניות של נובמבר כאן בארץ עם תוצרת ישראלית.

 עסקים נשיים שאוהבים גם את המידות הגדולות והבינוניות!
כי זה בידייך לעזור לנו להיות פה היום וגם מחר!