שוות מתלבשות

תכתבי ביומן.

תודיעי בבנק.

תשרייני ביביסיטר.

14-15/11

בארות יצחק, אולם קדם