שוות מתלבשות

מגיעות ליגור!

תכתבי ביומן.

תודיעי בבנק.

תשרייני ביביסיטר.

19-20/12

חוצות יגור