top of page

sheek me

ירידי החגים

ירושלים

31.3-1.4

יום ראשון 12:00-23:00

יום שני 10:00-22:00

היכל הפיס ארנה

בנבנישתי 1 י-ם

רמת גן

7.4-8.4

יום ראשון 12:00-23:00

יום שני 10:00-22:00

אולם וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

באר שבע

יום חמישי 11.4

12:00-23:00

ישיבת בני עקיבא אוהל שלמה

גבעת שמואל

15.4-16.4

יום שני 12:00-23:00

יום שלישי 10:00-22:00

זבולון המר 4- זכור לאברהם

גבעת שמואל

שוהם

17.4

12:00-22:30

שוהם מרקט, הדקל 30
 

bottom of page