10/8

יום שישי 10:00-14:00 המרכבה 73 חולון

18/8

יום שבת 10:00-14:00 המרכבה 73 חולון

24/8

יום שישי 10:00-14:00 המרכבה 73 חולון

7/9

יום שישי מכירת חג! 10:00-14:00 המרכבה 73 חולון